Download protocol:
Maatregelen-naar-aanleiding-van-de-persconferentie-9-juli-2021-versie-2.pdf