Download protocol:
Maatregelenen-naar-aanleiding-van-de-persconferentie-3-november-versie-11-11-2020.pdf