Download protocol:
U.-Handeling-Assisteren-bij-de-geboorte-van-een-pasgeborene-die-niet-gaat-ademen-versie-3.1.pdf