Download protocol:
22.-Handeling-Assistentie-bij-niet-loslatende-placenta-versie-3.1.pdf