Download protocol:
T.-Handeling-Assistentie-bij-niet-loslatende-placenta-versie-3.1.pdf