Download protocol:
L.-Handeling-Assisteren-van-verloskundige-bij-niet-vorderende-ontsluiting-versie-3.1.pdf